Dag 03

Heilige Herrie Adventskalender dag 3

Bijbeltekst: Ruth 1: 6-17

Terugkeren naar huis

Ruth 1: 6 Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren.

Naomi gaat op reis in dit Bijbelverhaal en zet zo de geschiedenis van Ruth én veel later Jezus in gang. Ze keert terug naar huis, naar haar geboortegrond. Dit doet natuurlijk meteen denken aan Jozef en Maria die verteld wordt om terug te keren naar de plaats waar hun familie vandaan kwam, om geteld te worden. En aan Jezus die tijdens het laatste avondmaal tegen Petrus spreekt over naar Huis gaan (en weer terugkeren).

Maar wat is nu je thuis? Is dat dezelfde plek als waar je geboren bent? Voor Naomi is thuis waar haar geboortegrond Israël is. Het land waar God (weer) zijn zegen aan verleent. Voor Ruth is thuis waar Naomi is, een plek waar ze samen is met degene waarvan ze houdt. Je ziet hier al twee verschillende invullingen van thuis.

In het gekozen lied van vandaag ‘spreekt’ Kae Tempest ook over thuis: Groot Brittannië. In een toelichting op de songtekst schrijft Kae:

“Ik stel me dit eiland voor als een kind, een jong meisje, en waarschijnlijk ben ik dat zelf. Ik dacht na over de impact van de mensen die ik kende en liefhad toen ik jong was en dit typische Britse leven dat ik had. Maar ook de realisatie dat dit een ingewikkelde liefde is, een liefde waar van alles op aan te merken is, maar dat dit uiteindelijk niks afdoet aan de fijne gevoelens die je hebt voor die plek. Die plek waar je je thuis voelt.”

Dat gevoel kennen wij ongetwijfeld ook, de ingewikkelde verhouding die je soms kan hebben met de plek waar je bent opgegroeid. Maar ook het besef dat we ergens thuis horen. Een plek waar we thuis mogen komen, hoe ingewikkeld de weg er naar toe of de relatie met dit thuis ook was of is. Net als wij zoeken Naomi en Ruth, Jozef en Maria, en Kae Tempest naar een plek om thuis te mogen komen. En Jezus belooft ons uiteindelijk de ultieme thuiskomst: samen in het Huis van God.

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address

Ruth 1: 6-17

Naomi in Moab

6Ze besloot om met de twee vrouwen van haar zonen uit Moab te vertrekken. Ze wilde teruggaan naar haar eigen land. Want ze had in Moab gehoord dat de Heer ervoor gezorgd had dat er weer eten was in Israël.
 

Ruth komt naar Betlehem

 
7Zo vertrok Naomi met haar twee schoondochters uit de plaats waar ze had gewoond. 8Maar onderweg zei Naomi tegen de twee vrouwen: “Gaan jullie maar terug. Gaan jullie maar weer bij je moeder wonen. Ik hoop dat de Heer net zo goed voor jullie zal zijn, als dat jullie voor je man en voor mij geweest zijn. 9Ik hoop ook dat Hij jullie allebei weer een man zal geven.” Toen omhelsde ze de twee vrouwen om afscheid van hen te nemen. Maar zij begonnen te huilen. 10Ze zeiden tegen Naomi: “Nee, we gaan mee naar jouw volk.” 
 
11Maar Naomi zei: “Ga nu maar terug, lieve dochters. Waarom zouden jullie met me meegaan? Ik krijg geen zonen meer met wie jullie zouden kunnen trouwen. 12Ga maar terug, want ik ben te oud om nog opnieuw te trouwen. En zelfs als ik vannacht nog een man had en zonen zou krijgen, 13dan kunnen jullie er toch niet op wachten totdat die volwassen zijn. Ga maar terug en trouw met een man. Anders komt daar nooit meer van. Ja, het is allemaal heel erg voor jullie, maar voor mij is het nog veel erger. Want de Heer is tegen mij.” 14De vrouwen begonnen opnieuw te huilen. Toen nam Orpa afscheid van Naomi. Maar Ruth bleef Naomi vasthouden. 15Naomi zei tegen Ruth: “Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar goden. Ga nu maar met haar mee!” 16Maar Ruth antwoordde: “Vraag me alsjeblieft niet om je in de steek te laten. Want waar jij heen gaat, zal ik heen gaan. En waar jij zal slapen, zal ik slapen. Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God. 17Waar jij sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden.