Dag 14

Heilige Herrie Adventskalender dag 14

Bijbeltekst: Lucas 1:68-79

Licht in je donker

Lucas 1: 78-79 Omdat God zo veel van ons houdt, zal hij het hemelse licht naar ons sturen. Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood.

Zelden heb ik een lied gehoord, dat zo positief voelt terwijl het feitelijk zo gruwelijk somber is. De tekst, de clip, de sfeer: het ademt een slopende strijd uit. Die van het vast zitten tussen licht en donker, in zelfoordeel en onmacht om het goede te omarmen. Je rent weg voor het licht om de zonde te verbergen. Je reikt naar het licht want in het donker ga je dood. Een schreeuw om verlossing: dit lied is bedoeld als een hulpeloos en tegelijk doelbewust gebed aan God.

Zou Zacharias zich zo terug hebben gevonden? Hij moest negen maand zwijgen. Hij kon geen woord uitbrengen. Er klonk een belofte die hem vrolijk zou moeten maken: je vrouw wordt zwanger! Maar mijn vrouw is te oud, dacht Zacharias, dit is onmogelijk. Zijn eigen ongeloof vervulde hem. En snoerde hem de mond. Wellicht heeft hij zo’n strijd als in Daylight gevoeld. Want hij kon het licht niet vertrouwen. Totdat hij het kind zag en zijn naam gaf: Johannes. Toen kon hij weer praten. Het drong tot hem door. Hij werd ervan doordrongen dat het hemelse licht sterker is dan het donker in hemzelf. Hij jubelde het uit!

Woedt deze strijd ook in jou? Schijnt het licht in jouw donker? Kan het in een kiertje je hart in, of verberg je je donker liever in een nog donkerder hoekje?

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address

Lucas 1: 68-79

68“Prijs de Heer, de God van Israël. Want Hij is ons niet vergeten. Hij heeft ons iemand gegeven die ons zal redden en bevrijden. 69Hij heeft een machtige Redder gegeven, uit de familie van zijn dienaar koning David. 70Dat is ook wat Hij al vanaf het begin van de wereld beloofd heeft door de heilige profeten. 71Hij had beloofd dat Hij ons zou redden van onze vijanden. Hij zou ons bevrijden uit de macht van de mensen die ons haten. 

72Hij beloofde dat Hij vriendelijk en goed zou zijn voor onze voorouders en dat Hij zou doen wat Hij hun had beloofd. 73Hij zou het heilige verbond dat Hij plechtig met onze vader Abraham had gesloten, niet vergeten. 74Hij zou ons redden uit de macht van onze vijanden, zodat we Hem zonder vrees zouden kunnen dienen. 75Hij beloofde dat we ons leven lang dicht bij Hem zouden mogen leven om Hem te dienen. Hij zou ervoor zorgen dat we kunnen leven zoals Hij het wil, zodat we werkelijk zijn volk zouden zijn. 

76En jij, mijn kind, zal een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd. Want je zal voor de Heer uit gaan om de weg voor Hem vrij te maken. 77Je zal aan zijn volk vertellen hoe ze gered kunnen worden en hoe ze vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. 78Want omdat onze God goed en vriendelijk is, zal Hij ons niet vergeten. Hij is ons Licht uit de hemel. 79En zijn Licht zal schijnen op de mensen die in het donker leven, vlak voor de poorten van de dood. Zo zal Hij ons de weg naar de vrede wijzen.”