Dag 18

Heilige Herrie Adventskalender dag 18

Bijbeltekst: Lucas 1:5-17

Noon

Tijd is een gek ding. Het ene moment vliegt het om, een andere keer duurt het eeuwig. Buiten de tempel staan mensen te wachten op de priester Zacharias die binnen is. Ze wachten op zijn zegen. Maar waar blijft hij? Voor Zacharias en zijn vrouw Elisabeth is de tijd voorbij dat ze kinderen verwachten. De toekomst loopt voor hen dood. Een oerbijbels motief dat Lucas hier opvoert. En hij vliegt een boodschapper in, Gabriël, “sterke man van God” betekent zijn naam. Het bericht dat ze alsnog een kind krijgen, lijkt Zacharias in elk geval sterk. Gabriël overdondert hem met grote woorden over wat dit kind teweeg zal brengen. Als een scharnierpunt in de tijd, dat verleden en toekomst verbindt.

Ik zie voor me hoe Zacharias met stomheid geslagen voor zich uitstaart als Gabriël verdwenen is. Het is een onwerkelijk moment. Midden op de dag. Noon, zoals de Engelsen zeggen. Een spiegelwoord, als scharnierpunt tussen ochtend en middag. Als een eeuwig moment van omkeer. Zo bezingt de Duitse formatie RPWL het. Een intrigerend lied over verleden en toekomst. Over je rol in het leven. Over illusie en werkelijkheid.

Laat het volk buiten nog maar even wachten. Wij blijven even binnen bij Zacharias. Om nog een moment te mijmeren over tijd en eeuwigheid en het scharnierpunt van God dat met Kerst het licht zag.

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address

Lucas 1: 5-17

Elizabet raakt in verwachting van Johannes

5In de tijd dat Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Hij was ingedeeld bij de groep priesters van Abia. Hij en zijn vrouw waren allebei uit de familie van Aäron. Zijn vrouw heette Elizabet. 6Ze leefden allebei zoals God het wil en hielden zich aan alle regels van de wet van God, zonder Hem ongehoorzaam te zijn. 7Maar ze hadden geen kinderen, want Elizabet kon geen kinderen krijgen. Nu waren ze allebei al oud.
 
8Op een keer was het Zacharias’ beurt om als priester dienst te doen in de tempel. 9Zoals altijd was er geloot wie in de tempel van de Heer God het wierook-offer zou brengen. Zo had nu Zacharias de beurt gekregen. 10Buiten stonden de mensen te bidden terwijl hij binnen het wierook-offer bracht.
 
11Plotseling zag Zacharias een engel van de Heer God. Hij stond rechts van het altaar waarop het wierook-offer wordt gebracht. 12Toen Zacharias de engel zag, schrok hij erg en was bang. 13Maar de engel zei tegen hem: “Je hoeft niet bang te zijn. God heeft je gebed gehoord. Je vrouw Elizabet zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. 14Je zal heel erg blij zijn met de geboorte van je zoon. En niet alleen jij, maar ook heel veel andere mensen zullen blij met hem zijn. 15Want God heeft hem een belangrijke taak gegeven. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. Al vóór zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. 16Dankzij hem zullen veel mensen van het volk Israël weer gaan leven zoals hun Heer God het wil. 17Hij zal God dienen op dezelfde manier en met dezelfde kracht als de profeet Elia. Door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor hun kinderen. En mensen die ongehoorzaam zijn aan God, zullen door hem weer gaan leven zoals God het wil. Zo zal hij van de mensen een volk maken dat bruikbaar is voor God.”