Dag 01

Bijbeltekst: 2 samuel 11: 14-27 & Matteüs 1:6

Failing Forward?

We tellen af naar het geboortefeest van Jezus. Matteüs brengt de stamboom van de grote zoon van David pijnlijk scherp beeld. De voorouders van Jezus zijn geen lieverdjes geweest. Neem David zelf, zijn rol in het drama met Uria en Batseba is lelijk. Ik stel me voor dat Batseba de song van Jon Bon Jovi zo kan uitschreeuwen richting David. Advent is vooruit struikelen richting de komst van de ware Zoon van David. Maar laten we helder zijn. Het grensoverschrijdende gedrag van de grote Davidszoon  is van een totaal andere orde dan het #metoo gedrag dat David hier laat zien. Jezus wordt de wereld binnen gedragen door vrouwen die meer dan ons respect verdienen. Toen en nu.

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address

2 Samuel 11:14-27

David laat Uria doden

14Daarom schreef David de volgende ochtend een brief aan Joab. Hij liet Uria die brief meenemen toen hij vertrok. 15In de brief stond: “Zet Uria op de plaats waar het zwaarst wordt gevochten. Trek je dan terug met je mannen, zodat hij wordt gedood.”
16Joab bekeek de toestand van de stad goed. Daarna zette hij Uria op de plaats waarvan hij wist dat daar de stad het beste werd verdedigd. 17De bewoners kwamen de stad uit en vielen Joabs leger aan. Ze wisten een groot aantal van Joabs mannen te doden. Ook Uria werd gedood. 18Joab liet aan David weten hoe de strijd was gegaan. 19Hij beval de boodschapper: “Vertel de koning het hele verhaal van de strijd. 20Als de koning boos wordt en vraagt: ‘Waarom zijn jullie dan zo dicht bij de stad gekomen? Wisten jullie dan niet dat ze jullie vanaf de muur zouden beschieten? 21Weet je nog hoe Abimelech, de zoon van Jerubbaäl , werd gedood bij Tebez? Door een vrouw die vanaf de muur een stuk van een molensteen op zijn hoofd liet vallen! Waarom zijn jullie dan zo dicht bij de muur gekomen?’ Dan moet je zeggen: ‘Ook Uria is dood.’ “
22De boodschapper ging naar David en vertelde alles wat Joab hem bevolen had. 23Hij zei tegen David: “Die mannen waren sterker dan wij. Ze vielen ons vanuit de stad aan, in het open veld. Maar wij drongen hen terug tot aan de stadspoort. 24Toen schoten de boogschutters vanaf de muur op onze mannen. Een aantal van hen werd gedood. Ook Uria is dood.” 25Toen zei David tegen de boodschapper: “Zeg tegen Joab om hem te bemoedigen: ‘Trek het je niet te veel aan. Het zwaard doodt de ene keer de één, de andere keer een ander. Ga door en verwoest de stad.’ “
26Toen Uria’s vrouw hoorde dat haar man dood was, treurde ze over hem. 27Toen de tijd van rouw voorbij was, liet David haar naar zijn huis halen. Ze werd zijn vrouw en kreeg een zoon. Maar de Heer vond het heel erg wat David had gedaan.

Mattheüs 1:6

De voorouders van Jezus

6Isaï kreeg een zoon: David, die later koning werd.
[ Koning ] David kreeg een zoon: Salomo. De moeder van Salomo was de vrouw van Uria.