Dag 14

Bijbeltekst: Jesaja 40: 1-8

“Hoor, een stem roept: Baan voor de HEER een weg door de woestijn.” 

Midden in de ballingschap wil God dat Jesaja spreekt over een einde aan de ellende omdat de schuld is voldaan. Het is een prachtige boodschap van hoop die we graag laten klinken in de adventstijd. Maar hoe zal het geklonken hebben. Want zeg nou zelf, hoe spreek je bijvoorbeeld over hoop en troost tegen iemand die z’n bedrijf failliet heeft zien gaan tijdens de lockdowns van vorig jaar.

Maar de tekst heeft niet alleen een boodschap van troost en hoop. Tegelijkertijd klinkt er een sterke oproep om in actie te komen. Om een weg te banen voor God. Juist in het bereiden van de weg voor God schuilt de troost. Want zo ontstaan er wegen in droge woestijnen en worden hobbelige levenswegen vlak gemaakt. Zo zal het licht gaan schijnen. Want Gods licht is al aanwezig, in ons mensen, als kinderen van het licht.

Daarover gaat het liedje van White Lion. Wanneer onze kinderen huilen kunnen we ze vertellen dat we in actie kwamen om de weg voor God te bereiden. Door mensen die diep zaten omhoog te helpen en mensen op eenzame hoogte in verbinding te brengen met anderen. Zo maken we ruig land vlak en veranderen we rotsen in rustige dalen. Dat is hoe troost geboden wordt in uitzichtloze tijden en ruimte ontstaat voor de kinderen om weer te zingen, waardoor de nieuwe wereld van God groeit.

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address