Dag 17

Bijbeltekst: Jesaja 11: 1-10

” Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.” 

De profeet Jesaja spreekt over vrede. Sinds de oorlog in Oekraïne lijkt vrede echter verder weg dan ooit. Wat kunnen we zeggen? Wat kunnen we doen?

De Amerikaanse singer-songwriter John Mayer bracht in 2006 het nummer ‘Waiting on the world to change’ uit. Het is een reactie op de problemen in de wereld. John Mayer spreekt zich uit tegen de oorlog, hij uit kritiek op de wereldleiders en op de partijdige media.

Now if we had the power
To bring our neighbors home from war
They would have never missed a Christmas
No more ribbons on their door
But when you trust your television
What you get is what you got
Because when they own the information, oh
They can bend it all they want

Over de rol van zijn eigen generatie is hij niet bijzonder enthousiast.

We keep on waiting
Waiting on the world to change
It’s hard to beat the system
When we’re standing at a distance
So we keep waiting
Waiting on the world to change

Er is gemengd gereageerd op dit lied van John Mayer. Veel mensen vinden de tekst aansprekend en eerlijk. Anderen vinden het te afwachtend en apathisch.

Wat vind jij als het gaat over vrede? Kunnen we iets zeggen of doen? Of moeten we gewoon maar afwachten, wachten tot de Vrede doorbreekt….

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address

Jesaja 11: 1-10

God geeft een nieuwe toekomst onder een nieuwe Koning

1[ Jesaja zegt: ] Maar net zoals er uit de stronk van een omgehakte boom weer een jong takje  begint te groeien en vruchten krijgt, zal er een Zoon geboren worden uit de familie van Isaï [ (de vader van koning David) ]2De Geest van de Heer zal op Hem zijn. Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, de Geest van verstand, de Geest van raad, de Geest van sterkte, de Geest van kennis van God en de Geest van ontzag voor God. 3Hij zal diep ontzag voor God hebben en daarvan genieten. Hij zal niet oordelen op grond van wat Hij ziet of van anderen hoort. 4Hij zal rechtvaardig zijn voor arme en bescheiden mensen. Maar voor de mensen die zich niets van God aantrekken, zal zijn oordeel zijn als een zweepslag. Hij zal hem die zich niets van hem aantrekt, zonder moeite doden. Hij blaast hem weg. 5Want Hij zal altijd rechtvaardig en eerlijk zijn.

6Dan zullen wolven en schapen bij elkaar leven. Panters en geitjes zullen samen liggen rusten. Kalveren en jonge leeuwen groeien samen op. Een kleine jongen zal ze hoeden. 7Koeien en beren zullen samen gras eten. Hun jongen zullen samen spelen. Leeuwen zullen net als koeien hooi eten. 8Baby’s zullen spelen bij het hol van een adder. Kleuters zullen giftige slangen uit hun nest pakken. 9Niemand zal een ander nog kwaad doen op Gods heilige berg. Want op de hele aarde zal iedereen de Heer kennen. Zoals de zee vol is van water, zo zullen de mensen vol zijn van de Heer. 10Want in die tijd zullen alle volken van de aarde naar de stronk van Isaï gaan, naar de jonge tak die daaruit groeide, de Zoon van David. Hij zal zijn als een vlag op een heuvel, die al van ver te zien is. Iedereen zal naar Hem toe gaan. En de plaats waar Hij woont zal vol zijn van zijn schitterende macht en majesteit.