Dag 20

Bijbeltekst: Psalm 147

” Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.” 

Stilletjes ben ik geen groot fan van The Beatles. Toch raakt dit nummer me altijd weer diep. Ik hoorde het voor het eerst tijdens een uitvaart van een vrij jong iemand en dat had iets prachtigs. Het licht en de positiviteit, die het bracht, te midden van het diepe verdriet wat gevoeld werd. Voor mij kwam daarmee iets van God naar voren. Hij is onmeetbaar en ik kan er niet bij. Ik snap ook vaak niet hoe hij werkt en wat hij wil. Maar dat hij goed is en licht en positief – ja, dat geloof ik. Zelfs te midden van verdriet, kan ik dat nog voelen.

Iets van datzelfde gevoel valt terug te lezen in psalm 147. De psalmen helpen ons om, als we het zelf even niet weten, woorden te vinden. En zeker deze psalm bezingt God in al zijn grootsheid en onbegrijpelijkheid. “Zijn inzicht is niet te meten” zegt het lied. Want nee, we snappen het vaak net niet helemaal. Of helemaal niet. Ook met advent en kerst niet.

Want Gods zoon op aarde, geboren in een donkere stal, bij twee randfiguren… Hoe dan? Tegelijkertijd schijnen juist in deze geschiedenis Gods licht en liefde dwars door alles heen. Net zoals de zon dat kan doen.

It’s been a long, cold, lonely winter
It feels like years since it’s been here
Here comes the sun, and I say it’s alright

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address

Psalm 147

1Prijs de Heer!
Het is goed om voor onze God te zingen.
Hij heeft er recht op dat wij Hem eren met een lied.
2De Heer bouwt Jeruzalem weer op.
Hij brengt de mensen terug naar Israël. 
3Hij troost de bedroefde mensen.
Hij verbindt hun wonden.
4Hij bepaalt hoeveel sterren er zijn.
Hij heeft ze allemaal een naam gegeven.
5Onze Heer is geweldig,
zijn kracht is heel groot.
Zijn wijsheid is grenzeloos.
6De Heer zorgt voor de nederige mensen.
Maar mensen die zich niets van Hem aantrekken, vernietigt Hij.
7Zing voor de Heer een danklied,
maak voor onze God muziek op de citer.
8Zing voor Hem die de wolken maakt,
die regen geeft aan de aarde,
die het gras doet groeien op de bergen,
9die het vee te eten geeft,
die de jonge vogels voert als ze roepen.
10Hij wil niet dat je op mensen vertrouwt,
op de kracht van je leger,
op je aantallen paarden.
11Maar Hij wil dat je ontzag voor Hem hebt
en vertrouwt op zijn liefde.
12Jeruzalem, wees blij over de Heer.
Jeruzalem, prijs je God.
13Want Hij zorgt ervoor dat je veilig bent.
Hij is goed voor je bewoners.
14Hij geeft vrede in je land.
Hij geeft je grote oogsten.
15Hij stuurt zijn bevelen over de aarde.
Zijn woorden lopen snel!
16Hij bedekt de aarde met een deken van sneeuw.
Hij bedekt de aarde met rijp, als met een laag stof.
17Hij gooit met grote hagelstenen.
Wie kan overleven in de kou die Hij stuurt?
18Hij geeft een bevel – sneeuw en ijs smelten weer.
Hij zegt dat de wind moet waaien – de regen stroomt neer.
19Hij heeft aan Israël verteld hoe Hij wil dat ze leven.
Hij heeft hun zijn wetten en leefregels gegeven.
20Bij geen één ander volk heeft Hij dat gedaan.
Andere volken kennen zijn wetten niet.
Halleluja! Prijs de Heer!