Dag 25

Bijbeltekst: Psalm 85

” Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen.” 

De rasta artiesten van Third World sporen ons aan om van de wereld een mooiere plaats te maken. Het is (God) Jah, die de mensheid kracht en energie geeft om het verschil te maken. De grote vraag is alleen: Waar gaan we de schouders onder zetten? Op welke manier gaan we het land opbouwen, en van de wereld een mooiere plaats maken?

Psalm 85 gaat over mensen die vanuit de ballingschap teruggekomen zijn in Israël. Het is tijd voor het herstellen en weer opbouwen van het land. Er moet veel gebeuren en daarvoor is de zegen van boven onmisbaar. Het is een tijd om de haat achter ons te laten en een frisse wind door het land te laten waaien. Klinkt ook als een goede boodschap voor vandaag wat mij betreft!

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address

Psalm 85

1Voor de leider van het koor. Een lied voor de Korachieten .
2U bent goed geweest voor uw land, Heer.
U heeft de gevangenen [ uit Babel ] terug laten gaan.
3U heeft uw volk vergeven dat het U ongehoorzaam was.
U denkt er niet meer aan.
4U bent niet langer boos.
Uw woede is voorbij.
5Red ons alstublieft, God.
Wees niet langer boos op ons.
6Wilt U dan voor altijd boos op ons blijven?
Houdt uw woede dan nooit meer op?
7Wilt U ons dan niet redden,
zodat uw volk weer blij zal zijn?
8Laat ons alstublieft zien, Heer,
dat U goed en liefdevol bent!
Red ons alstublieft!
9Ik wil luisteren naar wat de Heer God zegt.
Want Hij spreekt van vrede voor zijn volk en zijn vrienden
als ze zich niet langer als dwazen gedragen.
10Hij redt de mensen die ontzag voor Hem hebben.
Zo is zijn macht te zien in ons land.
11Liefde en trouw komen samen.
Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.
12Trouw groeit op uit de aarde.
Rechtvaardigheid daalt uit de hemel neer als regen.
13Ja, de Heer zal goed voor ons zijn.
Het land zal grote oogsten geven.
14Rechtvaardigheid zal voor Hem uit gaan
op de weg waarlangs Hij gaat.