Dag 26

Bijbeltekst: Matteüs 1: 18-25

” Jozef werd wakker en deed wat de HEER hem had opgedragen.” 

Kwetsbaar wonder

De christelijke geschiedenis van de laatste eeuwen is er één van macht en status. De kerken in Nederland staan er nu echter niet florissant voor. Vele worden gesloten en kritiek op kerk en christendom is groot. Is dat erg? Het is niet leuk, maar niet erg. Kijk maar naar het begin van het leven van Jezus.

Matteüs vertelt over Maria die ongetrouwd zwanger is en over een dappere Jozef die haar niet in opspraak wil brengen. Kwetsbare jonge mensen. Ze doen me denken aan de talloze jonge vluchtelingen wereldwijd. Waar ook kinderen worden geboren in arme omstandigheden. Daar hoort de kerk dus bij. Johnny Cash is een zanger die zich altijd aangesproken voelde door de vertrapten en ‘losers’. In dit eenvoudige Kerstlied bedankt hij Maria. ‘Merry Christmas Mary, thank you for the child, thank you for Lord Jesus, God’s greatest gift to man’.

Ik geloof dat mensen zich nog steeds aangesproken en geraakt zullen voelen door Jezus’ leven. Eerlijk, kwetsbaar en dankbaar. Daar zullen we de kerken die gesloten worden misschien niet meer mee vullen, maar wel de harten van mensen. Bedankt, Maria en Jozef, voorbeelden van kwetsbaarheid en trouw.

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address

Mattheüs 1: 18-25

De geboorte van Jezus

18Dit is het verhaal van de geboorte van Jezus Christus.

Maria was verloofd met Jozef. Omdat ze nog niet getrouwd waren, waren ze nog nooit met elkaar naar bed geweest. Maar op een dag wist Maria dat ze in verwachting was. Dat was ze door de kracht van de Heilige Geest.19[ Maar Jozef dacht dat Maria van een andere man in verwachting was geraakt. ] Daarom was hij van plan om de verloving met Maria uit te maken. Maar hij wilde niemand zeggen dat dat was omdat ze in verwachting was. Want hij was een goed mens.  20Toen hij dat besloten had, kwam er in een droom een engel van de Heer God naar hem toe. De engel zei: “Jozef, zoon van David, trouw gerust met Maria. Want haar kind is ontstaan door de Heilige Geest. 21Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus [ (= ‘God redt’) ] noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God [ en daarmee van Gods straf ]22Dit is gebeurd zodat zou uitkomen wat de Heer God van tevoren door de profeet [ Jesaja ] heeft gezegd: 23‘Het meisje dat nog maagd is zal in verwachting raken en een zoon krijgen. De mensen zullen Hem Immanuël noemen. Dat betekent: ‘God is met ons.’ “

24Toen werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel tegen hem had gezegd en trouwde met Maria. 25Hij ging niet met haar naar bed totdat het kind was geboren. En hij noemde Hem Jezus.