Dag 28

Bijbeltekst: Psalm 130

” Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer.” 

Een echte countrysong, gezongen met een doorleefde stem. In dat genre gaat het vaak over de lastige kanten van het leven: outlaws, armoede, eenzaamheid. Ook in dit lied klinkt iets door van het gevecht met het leven – en met God. In deze countrysong kijken we met de blik van een kind naar de vader. Het gebed stokt. De handen vouwen zich niet meer. Waarom? Wat is er gebeurd? Dat horen we niet. Maar we herkennen het wel. ‘Uit de diepte’ – zingt Psalm 130. En dat is symbolisch voor een tijd van tegenslag, ziekte, zorg, duisternis. Op welke manier dan ook. En als een mens zich in zo’n ‘diepte’ bevindt, stokt het gebed zomaar. De hemel lijkt van koper, en we worstelen met God, met onszelf, met elkaar en met het leven.

Dit lied heeft een sombere ondertoon, net als de psalm. Maar toch is daarmee niet alles gezegd. De slotzinnen verhalen over de begrafenis van de vader. Hij wordt in ‘de diepte’ van de aarde gelegd. Zijn handen zullen zich nooit meer vouwen voor een gebed. Maar de tekst laat doorschemeren dat er bij de schrijver vertrouwen is in de goedheid van God, ook al stokte het gebed. Een subtiele wijziging in een steeds herhaalde zin wijst ons daarbij de weg: ‘I guess he’s finally walking with the Lord’.

Dat is geloof: vertrouwen. Dat wil Advent zijn: vertrouwen, hopen, uitzien. Ook als het gebed stokt.

Israël, hoop op de HEER!

Schrijf Je Nu In En Ontvang Elke Dag Een Reminder

Invalid email address

Psalm 130

1Een pelgrimslied. 
2Uit de diepste ellende roep ik tot U, Heer.
Heer, luister naar mij.
Hoor hoe ik smekend tot U roep!
3Als U al onze slechte daden ziet,
Heer, wie kan dan blijven bestaan?
4Maar U vergeeft ons.
Daarom hebben we diep ontzag voor U.
5Ik verwacht dat de Heer me zal helpen.
Ik vertrouw op Hem en op zijn woord.
6Ik verlang meer naar de Heer,
dan nachtwakers van een stad verlangen naar de ochtend.
7Israël, vertrouw op de Heer,
want de Heer is goed en liefdevol.
Hij redt elke keer weer.
8Hijzelf zal het volk Israël bevrijden
van alles wat het verkeerd heeft gedaan.