Dag 24

Bijbeltekst: Genesis 28: 10-22 Bijbel lezen ” Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heengaat. ”  In de beroemde droom van de hemelse ladder doet God beloftes aan Jakob. God belooft Jakob een groot grondgebied en talloze nakomelingen en spreekt hierover zijn zegen uit. God zal hem beschermen en niet […]

Dag 23

Bijbeltekst: Lucas 2:1-7 Bijbel lezen De geboorte van Jezus Jozef reist met zijn zwangere vrouw Maria van Nazareth naar Bethlehem. Dat is 195 km en dat loop je non stop in 42 uur. Dus dat zal zo’n kleine week lopen geweest zijn als je uitgaat van 7 uur per dag. Wat een opgave en dan […]

Dag 22

Bijbeltekst: Lucas 1:26-38 Bijbel lezen Vers 33 “Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.”  De aankondiging van de geboorte van Jezus Kerstavond, de stille nacht waarin Jezus geboren wordt. Uiteraard was het geen winternacht, met sneeuw. Dat romantische plaatje hebben we er […]

Dag 21

Bijbeltekst: Johannes 1:10-18 Bijbel lezen ” Het Woord is mens geworden”  Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader (Johannes 1 vers 14). Sweet sound of heaven (Rolling Stones, LAdy Gaga & […]

Dag 20

Bijbeltekst: Johannes 1:1-9 Bijbel lezen Het ware licht Het begin van het evangelie, zoals beschreven door Johannes, kent grote woorden. Hij begint met de woorden waarmee de Hebreeuwse bijbel opent: In het begin maar spreekt dan van het Woord dat God is. In de christelijke traditie wordt dit Woord gezien als Christus die in eenheid […]

Dag 19

Bijbeltekst: Lucas 1: 57-66 Bijbel lezen “Geboorte van Johannes”  Groot gemis‘We kunnen niet voor jou zorgen zoals we hadden gewild’. Zo begint de gekozen song bij de bijbeltekst van vandaag: ‘We cannot take care, gezongen door Lakshmi’ (NLversie, liedboek nmr 956). Verhalen zoals die van vandaag kunnen intens schuren bij hen die geen kinderen kunnen […]

Dag 18

Bijbeltekst: Lucas 1:5-17 Bijbel lezen Noon Tijd is een gek ding. Het ene moment vliegt het om, een andere keer duurt het eeuwig. Buiten de tempel staan mensen te wachten op de priester Zacharias die binnen is. Ze wachten op zijn zegen. Maar waar blijft hij? Voor Zacharias en zijn vrouw Elisabeth is de tijd […]

Dag 17

Bijbeltekst: Jesaja 40:1-11 Bijbel lezen ” Bereid de weg des Heren”  Jesaja 40:3Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God’. De profetieën in Jesaja hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 55 beloven andere, betere tijden voor de ballingen in Babylonië. Ze dienen als […]

Dag 16

Bijbeltekst: Jesaja 9:1-6 Bijbel lezen “Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien” (Jesaja 9:1) Als ik denk aan het volk dat nu in het donker leeft, dan denk ik aan Israël en Palestina. Dan denk ik aan de afschuwelijke aanslag van Hamas op 7 oktober j.l. en de gruwelijke […]

Dag 15

Bijbeltekst: Johannes 3:22-30 Bijbel lezen Wie zet jij in het licht? Het is best lastig om een bijrol te moeten spelen. Vaak willen we diep van binnen toch graag de eerste, de beste en de grootste zijn. Johannes de Doper dacht er anders over. Wanneer Jezus op het toneel verschijnt, trekt hij zich bescheiden terug. […]