Dag 14

Bijbeltekst: Lucas 1:68-79 Bijbel lezen Licht in je donker Lucas 1: 78-79 Omdat God zo veel van ons houdt, zal hij het hemelse licht naar ons sturen. Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood. Zelden heb ik een lied gehoord, dat zo positief voelt terwijl […]

Dag 13

Bijbeltekst: Jesaja 42:1-4 Bijbel lezen Profetie over de rechtvaardige dienaar In alle geweld van de wereld wijst de profeet Jesaja naar iemand die juist niet in geweld zijn kracht zoekt maar in stilte zijn weg gaat, kwetsbaar, zonder kapsones. Hij komt niet om af te breken maar om op te bouwen. Later is deze tekst […]

Dag 12

Bijbeltekst: Psalm 125 Bijbel lezen Een pelgrimslied – rechtvaardig leven Sluit je aan bij de groep pelgrims die op weg is naar Jeruzalem om God te ontmoeten! Alleen is deze groep niet op weg naar het aardse en nu door de oorlog zo verscheurde Jeruzalem. Nee, je bent met vele anderen op weg naar het […]

Dag 11

Bijbeltekst: Jona 3: 1-10 Bijbel lezen Omkeer, ‘breken met onrecht’ Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken en met het onrecht dat hij doet. (Jona 3,8) De opdracht die Jona van God krijgt is geen gemakkelijke. Hij moet naar de stad […]

Dag 10

Bijbeltekst: Jona 1: 1-3 Bijbel lezen De verkeerde weg op gaan Doen wat God wil, het klinkt zo makkelijk. Wat dom van Jona dat hij dat niet direct deed. ‘Maak je gereed en ga naar Nineve’, hoe moeilijk kan het zijn… Maar Jona vlucht juist zo ver mogelijk van God. Waarom zou je dat doen? […]

Dag 09

Bijbeltekst: Lucas 3: 1-14 Bijbel lezen Oproep tot omkeer  7Er kwamen heel veel mensen naar Johannes om gedoopt te worden. Johannes zei tegen hen: ‘Stelletje slangen! Jullie denken dat je slim genoeg bent om te ontsnappen aan Gods straf. Johannes komt nogal heftig uit de hoek in de tekst van vandaag. Hij noemt de mensen […]

Dag 08

Bijbeltekst: Johannes 1: 19-28 Bijbel lezen ” Johannes 1: 23 ‘Maak recht de weg van de Heer.’”  Johannes de Doper verschijnt op het toneel. Hij mag getuigen van een nieuwe tijd…  Dwars door de oude wereld heen. Sporen van een nieuw begin, getrokken door oude patronen. Dat zal botsen, dat zal pijn doen. Johannes legt […]

Dag 07

Bijbeltekst: Micha 5: 1-4 Bijbel lezen Te klein…?! Janelle Arthur bezingt de ‘hand me downs’: voorwerpen aan haar doorgegeven in haar familie. Bijvoorbeeld de bijbel van haar grootvader. Bladerend in die bijbel treffen haar de teksten die haar opa onderstreepte. De woorden komen tot leven. Opeens is het zoveel meer dan een mooi oud boek. […]

Dag 06

Bijbeltekst: Ruth 4: 13-17 Bijbel lezen Liefdevol  We krijgen in deze bijbeltekst zicht op de sociale voorzieningen van vroeger: geen AOW, geen verzorgingshuizen: kinderen en kleinkinderen zorgen voor je. Daarvoor is een verstandshuwelijk soms nodig. Is het nu beter dan vroeger? Ik hoop het. Maar zonder liefde wordt het allemaal kil. Ruth krijgt een kind […]

Dag 05

Bijbeltekst: Ruth 4: 9-12 Bijbel lezen Een nieuw begin Ruth 4:11-12‘Ja,’ zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren, ‘daarvan zijn wij getuige. De HEER geve dat de vrouw die in uw huis komt, zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u […]